Chào mừng đến với WEVINA!

Hãy thiết kế 

của bạn!

Trước tiên, bạn hãy chọn một mẫu website có sẵn trong tab [Layout]. Sau khi đã chọn được mẫu website ưng ý, bạn có thể dùng tab [Style] để tùy biến font chữ, màu sắc, background... cho phù hợp với thiết kế của bạn.

Thay đổi ảnh banner và tiêu đề cho website.

Bạn có thể chọn các ảnh có sẵn trong [Photo Gallery] hoặc tự upload ảnh lên website, chỉnh sửa nội dung tiêu đề...

Bạn cũng có thể tạo logo hoặc chỉnh sửa tiêu đề của website ở logo.

Bạn có thể dễ dàng thêm, sửa, xóa, ẩn hiện các trang của website bằng chức năng "Edit Navigation".

 jimmy nguyen~ Rock ... Luon @Nha  Chao Ban Vao TrangWebsite Cua Minh Nha...!

  hi//.......... hay you to go schooli

         i so zo yous 

   

         

              Chuc mung vui ve !....

 

http://uyentrang.wevina.vn

c our tyu goo gi


    Haw are rou? y mi li lop li lop in tu nui viu li lsai  ti ti ti ti u nu u nu  ni ni ni ni  tu tu nu nu a a a a la la la lia li